Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1114771
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Ceutorhynchus napi L. Gyllenhal, 1837
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa
kwadrat UTM: EC07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 IV 2018
oznaczony przez: M.W. Kozłowski