Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1114859
wpis rekordu: P. Tykarski
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Dol. Sąspowska
województwo: małopolskie
powiat: Kraków
gmina: Jerzmanowice-Przeginia
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 VI 2019
zb./obs. przez: P. Tykarski
oznaczony przez: P. Tykarski