Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1114949
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Otiorhynchus E.F. Germar, 1822
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
województwo: mazowieckie
powiat: Warszawa
gmina: Warszawa
kwadrat UTM: EC07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: czynne żerowisko na Populus tremula
data: 5 VII 2019
zb./obs. przez: M.W. Kozłowski
oznaczony przez: M.W. Kozłowski