Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115013
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: ad Urwitałt
nadrzędny obszar chroniony: Mazurski P.K.
obszar chroniony: rez. Jezioro Łuknajno
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Mrągowo
gmina: Mikołajki
kwadrat UTM: EE46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VII 2019
zb./obs. przez: R. Meronka
oznaczony przez: P. Tykarski