Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115078
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Calathus erratus erratus (C.R. Sahlberg, 1827)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VT79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VI 2019
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: B. Pacuk