In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115079
płeć: fm
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: ad Częstochowa
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Poczesna
kwadrat UTM: CB71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka, podmokła, niskotorfowiskowa
mikrosiedlisko: trzciny
data: 19 V 2018
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński