Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115081
płeć: ff
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
lokalizacja: Poczesna-Zawodzie
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Poczesna
kwadrat UTM: CB71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: leśna młaka mszysto-turzycowa
data: 10 V 2014
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński