Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115083
wpis rekordu: A. Klasiński
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kusięta
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Olsztyn
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VI 2014
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.