Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115091
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Rhantus grapii (L. Gyllenhal, 1808)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Poczesna
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: brzeg okresowego zbiornika wodnego w niecce po starorzeczu
data: 22 II 2019
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński