Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115094
płeć: fm
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Spavius glaber (L. Gyllenhal, 1808)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Mstów
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
mikrosiedlisko: mrowisko
data: 12 II 2016
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński