Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115105
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Curculionidae Latreille, 1802
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Poczesna
lokalizacja: Las Dębowiec
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Poczesna
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pod kępami wrzosów
data: 8 VIII 2019
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński