Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115106
płeć: f, m
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Omophron limbatum (Fabricius, 1777)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
województwo: śląskie
powiat: Kłobuck
gmina: Popów
kwadrat UTM: CB55
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: brzeg, rzeki piaszczysty
data: 20 VI 2004
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński