Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115114
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Coleophora therinella Tengström, 1848
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 12 VIII 2019
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.