Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115134
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Maladera holosericea (I.A. Scopoli, 1772)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Radom-Las Kapturski
województwo: mazowieckie
powiat: Radom m.
gmina: Radom
kwadrat UTM: EB09
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 27 VIII 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski