Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115137
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Mirowski Przełom Warty
lokalizacja: Czestochowa
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Mstów
kwadrat UTM: CB73
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: dąb; pod korą
data: 17 VI 2009
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński