Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115146
płeć: m
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Aleochara moerens L. Gyllenhal, 1827
państwo:
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Park Miejski
lokalizacja: Kalisz
województwo: wielkopolskie
powiat: Kalisz m.
gmina: Kalisz
kwadrat UTM: BC93
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: park
mikrosiedlisko: na wachlarzowcu (flagowcu) olbrzymim - Meripilus giganteus
data: 11 IX 2019
zb./obs. przez: A. Melke
oznaczony przez: A. Melke
w kolekcji: Melke A.