Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115150
płeć: f
wpis rekordu: J. Klasiński
oryg. oznaczenie: Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Wyczerpy Dolne
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa m.
gmina: Częstochowa
kwadrat UTM: CB73
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 IX 2019
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński