Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115177
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Nizina Południowomazowiecka
mezoregion: Równina Radomska
lokalizacja: Kiedrzyn
województwo: mazowieckie
powiat: Radom
gmina: Gózd
kwadrat UTM: EB19
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na białoporku brzozowym
data: 17 X 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski