Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115185
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Nizina Południowomazowiecka
mezoregion: Równina Radomska
lokalizacja: Radom-Borki
województwo: mazowieckie
powiat: Radom m.
gmina: Radom
kwadrat UTM: EB09
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: las łęgowy
mikrosiedlisko: pod korą pniaka wierzbowego
data: 2 XI 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski