Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Mantodea
rodzina: Mantidae
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115197
płeć: f, m
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. oznaczenie: Mantis religiosa
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Wyżyna Kielecka
mezoregion: Góry Świętokrzyskie
nadrzędny obszar chroniony: Chęcińsko-Kielecki P.K.
województwo: świętokrzyskie
powiat: Kielce
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: murawa kserotermiczna, kamieniołom, nieczynny
data: 31 VIII - 1 IX 2019
zb./obs. przez: D. Kucharski
oznaczony przez: D. Kucharski, K. Kucharska