Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Mantodea
rodzina: Mantidae
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115198
płeć: m
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. oznaczenie: Mantis religiosa
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
makroregion: Nizina Południowopodlaska
mezoregion: Równina Łukowska
województwo: lubelskie
powiat: Biała Podlaska
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka świeża
data: 25-27 VIII 2017
zb./obs. przez: D. Kucharski
oznaczony przez: D. Kucharski, K. Kucharska