Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115210
wpis rekordu: W. Piątek
oryg. oznaczenie: Synanthedon loranthi (Králiček, 1966)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
makroregion: Nizina Środkowomazowiecka
mezoregion: Równina Kozienicka
nadrzędny obszar chroniony: Kozienicki P.K.
województwo: mazowieckie
powiat: Kozienice
gmina: Kozienice
kwadrat UTM: EC31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Las sosnowy
data: 10 XII 2019
zb./obs. przez: W. Piątek
oznaczony przez: W. Piątek
w kolekcji: Piątek W.