Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115240
oryg. oznaczenie: Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
makroregion: Brama Krakowska
mezoregion: Obniżenie Cholerzyńskie
lokalizacja: Bronowice
województwo: małopolskie
powiat: Kraków m.
gmina: Kraków
kwadrat UTM: DA14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 IV 2019
zb./obs. przez: M. Syratt