Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115440
płeć: m
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Molorchus umbellatarus umbellatarus (Schreber, 1759)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Nizina Środkowomazowiecka
mezoregion: Równina Kozienicka
lokalizacja: Radom-Wincentów
województwo: mazowieckie
powiat: Radom m.
gmina: Radom
kwadrat UTM: EC10
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: gałąź Malus sylvestris
data: 18 I - 15 II 2020
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski