Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1115441
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
państwo: UA
lokalizacja nadrzędna: Ukraina
lokalizacja: Lwów-Wysoki Zamek ad Lwów
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: gałąź lipowa
data: 16 II - 15 III 2020
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski