Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115531
wpis rekordu: J. van Holten
oryg. oznaczenie: Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
makroregion: Nizina Północnopodlaska
mezoregion: Wysoczyzna Kolneńska
lokalizacja: Zanklewo ad Jedwabne
województwo: podlaskie
powiat: Łomża
gmina: Wizna
kwadrat UTM: EE90
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: grassland
data: 6 VIII 2019
zb./obs. przez: J. van Holten, J. Choiński
oznaczony przez: J. van Holten