Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115532
wpis rekordu: J. van Holten
oryg. oznaczenie: Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
makroregion: Nizina Północnopodlaska
mezoregion: Wysoczyzna Kolneńska
lokalizacja: ad Jedwabne
województwo: podlaskie
powiat: Łomża
gmina: Jedwabne
kwadrat UTM: EE80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: 0 peat-bog, muckous soil
data: 6 VIII 2019
zb./obs. przez: J. van Holten, J. Choiński
oznaczony przez: J. van Holten, J. Choiński