Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140431
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Agathidium seminuum (L.)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: nadl. Przymuszewo
lokalizacja: ad Laska
lokalizacja podrzędna: oddz. 275a
kwadrat UTM: XV77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2005a