Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140432
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Agathidium seminuum (L.)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: nadl. Osie
lokalizacja: ad Osie
lokalizacja podrzędna: oddz. 156c
kwadrat UTM: CE24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: sosna/brzoza
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2005a