Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140672
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Phalacrus coruscus (Panz)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
mezoregion: Równina Charzykowska
lokalizacja: ad Bachorze
lokalizacja podrzędna: oddz. 198a
nadrzędny obszar chroniony: P.N. Borów Tucholskich
województwo: pomorskie
powiat: Chojnice
gmina: Chojnice w.
kwadrat UTM: XV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski et al. 2005a