Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140723
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Propylea quatuordecimpunctata (L.)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
mezoregion: Bory Tucholskie
lokalizacja nadrzędna: nadl. Osie
lokalizacja: leśn. Stara Rzeka ad Osie
lokalizacja podrzędna: oddz. 156c
nadrzędny obszar chroniony: Wdecki P.K.
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Świecie
gmina: Osie
kwadrat UTM: CE24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: sosna/brzoza
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2005a