Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140749
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Mordellistena pumila (Gyll)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
mezoregion: Bory Tucholskie
lokalizacja nadrzędna: nadl. Osie
lokalizacja: ad Osie
nadrzędny obszar chroniony: Wdecki P.K.
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Świecie
gmina: Osie
nadleśnictwo: Osie
leśnictwo: Stara Rzeka
oddz. leśny: 156c
kwadrat UTM: CE24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: sosna/brzoza
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski et al. 2005a