Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140783
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaspis rufilabris (Gyll.)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
mezoregion: Bory Tucholskie
lokalizacja nadrzędna: nadl. Przymuszewo
lokalizacja: ad Laska
lokalizacja podrzędna: oddz. 275a
nadrzędny obszar chroniony: Zaborski P.K.
województwo: pomorskie
powiat: Chojnice
gmina: Brusy
kwadrat UTM: XV77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2005a