Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1148157
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Pterostichus longicollis (Duft.)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
makroregion: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
mezoregion: Obniżenie Górnej Warty
lokalizacja nadrzędna: Częstochowa
lokalizacja: Mirów
lokalizacja podrzędna: brzeg rzeki
kwadrat UTM: CB73
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1998-2008
zb./obs. przez: J. Klasiński
oznaczony przez: J. Klasiński
powiązane publikacje: Klasiński 2008