Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1148710
płeć: m
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Stictoleptura rubra rubra (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
makroregion: Nizina Środkowomazowiecka
mezoregion: Równina Kozienicka
lokalizacja: Okolice rez. Leniwa ad Mąkosy Stare
nadrzędny obszar chroniony: Kozienicki P.K.
województwo: mazowieckie
powiat: Radom
gmina: Pionki w.
kwadrat UTM: EC20
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
mikrosiedlisko: na kwiatach baldaszkowatych
data: 12 VIII 2023
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski