Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1148716
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
makroregion: Pojezierze Lubuskie
mezoregion: Lubuski Przełom Odry
obszar chroniony: rez. Łęgi koło Słubic
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VT79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 X 2023
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: A. Itczak