Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1148724
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Cantharis flavilabris C.F. Fallén, 1807
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
makroregion: Pojezierze Lubuskie
mezoregion: Równina Torzymska
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VT79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: buczyna
data: 13 VII 2023
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: M. Adamski