Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1148736
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
makroregion: Pojezierze Lubuskie
mezoregion: Lubuski Przełom Odry
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VU60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 IV 2024
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: M. Adamski