Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 159425
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Ceutorhynchus coarctatus Gyllenhal, 1837
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Legnica
kwadrat UTM: WS87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: