Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 159426
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Ceutorhynchus coarctatus Gyllenhal, 1837
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Śląsk»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: