Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 179292
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aleochara (Xenochara) cuniculorum Kraatz, 1858f
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Rokitnica ad Pruszcz Gdański
kwadrat UTM: CF41
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: