Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 179293
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aleochara (Xenochara) cuniculorum Kraatz, 1858f
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: Bielsko Pomorskie
kwadrat UTM: XV37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Burakowski B. et al. 1981
w kolekcji: Szujecki A.*