Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 191399
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Acalles misellus Boheman, 1844
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Uznam
kwadrat UTM: VV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: