Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 192806
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Ceutorhynchus coarctatus Gyllenhal, 1837
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Pracze Odrzańskie
kwadrat UTM: XS37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: