Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 193693
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Glocianus inhumeralis (Schultze, 1897)
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: