Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 216773
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Neophaedon segnis (Weise, 1884e)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Karpaty wschodnie»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: