Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 232150
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cryptophagus montanus C.N.F. Brisout de Barneville, 1863
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Burakowski B. et al. 1986a