Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 26238
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aegialia (Aegialia) arenaria (Fabricius, 1787a)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: ad Ojców
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: