Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 26242
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aegialia (Aegialia) arenaria (Fabricius, 1787a)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Polska»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: