Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 488045
wpis rekordu: T. Klejdysz
oryg. oznaczenie: Anemadus strigosus Kraatz, 1852
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Niepołomicka
obszar chroniony: rez. Dębina [rezerwat]
kwadrat UTM: DA53
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Trametes versicolor (L.) Lloyd
data: 12 III - 6 IV 2004
zb./obs. przez: T. Klejdysz
oznaczony przez: D. Kubisz
powiązane publikacje: Baran M. et Klejdysz T. 2007